Tegoroczny przebieg pogody niestety nie stwarza prawidłowych warunków do wzrostu wielu gatunków roślin uprawnych. Długo zalegający śnieg przyczynił się do opóźnienia siewów szczególnie zbóż jarych, długotrwałe opady przyczyniły się do słabej kondycji wielu upraw, szczególnie kukurydzy i buraka cukrowego. Zbyt wysoka wilgotność gleby w połączeniu ze słabym rozwojem systemu korzeniowego skutkuje widocznym zahamowaniem wzrostu i żółknięciem roślin na skutek bardzo utrudnionego pobierania składników pokarmowych z gleby. 

Tam gdzie nie doszło jeszcze do wygnicia roślin istnieje jeszcze szansa na uratowanie dużej części plonu. Aby przyspieszyć regenerację roślin po zaistnieniu warunków stresowych polecamy zastosowanie biostymulatora Asahi SL. Preparat ten znany jest od lat jako skuteczne rozwiązanie pozwalające uratować zagrożony plon. To czego rośliny potrzebują to „zastrzyk energii” dzięki któremu szybciej zbudują masę wegetatywną – bazę dla przyszłego plonu. Asahi SL zapewni też lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów dolistnych, których zastosowanie jest teraz w wielu przypadkach zalecane ze względu na widoczne niedobory i ich utrudnione uzupełnienie przez często nieprawidłowo funkcjonujący system korzeniowy.

Na podstawie wielu lat obserwacji i wiedzy na temat biostymulatora Asahi SL polecamy zabiegi w następujących uprawach:

 • zboża
  dawka 0,6 l/ha; termin: łącznie z zabiegiem fungicydowym
  uwagi: szczególnie zboża jare, warto też zastosować nawożenie dolistne siarczanem magnezu i mocznikiem lub innymi nawozami przeznaczonymi do stosowania dolistnego
 • burak cukrowy
  dawka 0,6 l/ha; termin: przed zakryciem międzyrzędzi
  uwagi: aby stymulować wzrost roślin, tak aby możliwie jak najszybciej zakryły międzyrzędzia, Asahi SL pozwala też zniwelować skutki stresu herbicydowego
 • kukurydza
  dawka 0,6 l/ha; termin: od fazy 4-6 liści
  uwagi: aby stymulować intensywny wzrost wegetatywny przed wyrzuceniem wiech – warunek optymalnego plonowania
 • warzywa i ziemniaki
  dawka 0,5 – 0,6 l/ha; termin: od fazy 4-6 liści, powtórzyć po 7-10 dniach
  uwagi: gdy warunki umożliwią wykonanie zabiegu szczególnie polecamy zastosowanie Asahi SL razem z nawożeniem dolistnym
 • drzewa owocowe i krzewy owocowe
  dawka 0,6 L/ha; termin: 2-3 razy w odstępie 7-10 dni
  uwagi: łącznie z zabiegami środkami ochrony roślin
Powrót