Bez kategorii

/Bez kategorii
xxxxxx

Stymulując rzepak stymulujesz swój dochód

Rzepak na świecie Produkcja rzepaku na świecie charakteryzuje się długofalowym trendem wzrostowym, co wynika głównie z faktu wyhodowania odmian podwójnie ulepszonych tzw. „00” (o obniżonej zawartości kwasu erukowego i glukozynolanów), zawierających w nasionach 40-49% tłuszczu oraz 19-22% białka, a to z kolei spowodowało, że uzyskany z nich olej i śruta rzepakowa stały się pełnowartościowymi produktami

xxxxxx

Asahi SL w ochronie przed skutkami przymrozków

Ryzyko wystąpienia przymrozków (fot. 1) powodujących uszkodzenie (fot. 2) roślin sadowniczych występuje w Polsce na terenie całego kraju, ale z różną intensywnością i częstotliwością zależnie do regionu. W ostatnich kilku latach przymrozki pojawiały się co roku. Każdy spadek temperatury i związana z nim strata wielkości i jakości plonu jest bardzo dotkliwa dla sadowników. Nic

xxxxxx

Mrozy i co dalej…?

Po długiej, mroźnej zimie uprawy ozime nareszcie mogą rozpocząć wegetację. Start jednak nie jest łatwy gdyż rośliny są w nienajlepszej kondycji. Przyczyniło się do tego szereg zdarzeń następujących po sobie od jesieni do wiosny. Zasiane jesienią na ogół w prawidłowym terminie rośliny rosły intensywnie. Jednak w wyniku bujnego wzrostu już jesienią na niektórych plantacjach

xxxxxx

Asahi SL – biostymulator o najszerzej przebadanym mechanizmie działania

Biostymulatory to preparaty służące wzmacnianiu i stymulowaniu roślin. Pomagają one roślinom nie zmieniając otaczającego ich środowiska, nie usuwają czynnika stresowego ani nie zmieniają jego natężenia. Nie są także składnikami pokarmowymi. Ich działanie polega na usprawnieniu naturalnie występujących w roślinach mechanizmów łagodzących negatywne skutki niekorzystnych warunków, a w sytuacji, gdy te zbliżone są do optymalnych

xxxxxx

Plonotwórczy duet Rzepak-Biostymulator

Obecnie w szeroko rozumianej produkcji rzepaku jednym z kluczowych jej elementów jest zapewnienie rozwijającym się roślinom optymalnych, lub jak najbardziej do nich zbliżonych, warunków uprawy. Wiążę się to bezpośrednio nie tylko ze stałym doskonaleniem poszczególnych elementów agrotechniki tego gatunku, ale także z przeciwdziałaniem lub ograniczaniem występowania różnego rodzaju czynników stresowych. W ostatnich latach obserwuje

xxxxxx

Asahi SL – Jak pomóc oziminom?

Zima 2013/2014 znacznie odbiegała pod względem aury od panujących w poprzednich sezonach. Stosunkowo wysoka temperatura (powyżej 0°C) i brak okrywy śnieżnej aż do stycznia sprawiły, że wegetacja uprawnych roślin ozimych przebiegała nieprzerwanie. Proces ten zahamowało nagłe, zdecydowane ochłodzenie w lutym br. Dość silne mrozy, w niektórych regionach kraju dochodzące do -20°C, -15°C przy jednoczesnym

xxxxxx

Asahi SL – Zalecenie po podtopieniach

Tegoroczny przebieg pogody niestety nie stwarza prawidłowych warunków do wzrostu wielu gatunków roślin uprawnych. Długo zalegający śnieg przyczynił się do opóźnienia siewów szczególnie zbóż jarych, długotrwałe opady przyczyniły się do słabej kondycji wielu upraw, szczególnie kukurydzy i buraka cukrowego. Zbyt wysoka wilgotność gleby w połączeniu ze słabym rozwojem systemu korzeniowego skutkuje widocznym zahamowaniem wzrostu

xxxxxx

Silniejsze łuszczyny rzepaku po Asahi SL wykazują większą odporność na pryszczarka kapustnika

W ostatnich latach obserwujemy zmiany klimatyczne i stopniowe ocieplenie się klimatu. Przy powiększających się areałach upraw rzepaku i postępie w hodowli tej uprawy, podnosi się wydajność plonowania ale też następuje wydelikacenie łuszczyn. Wielu doświadczonych plantatorów uprawiających rzepak podkreśla, że niezależnie od rozwoju sytuacji w danym roku, trzeba bezwzględnie zwalczać szkodniki, które są bardzo dużym

xxxxxx

KAPUSTA PEKIŃSKA – WYNIKI BADAŃ

Zalecenia stosowania Dawka: 0,5 l/ha Optymalne terminy stosowania: Środek stosować 1-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, w odstępach co 7 dni, od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy osiągnięcia połowy docelowej wielkości główki. Powrót

xxxxxx

BROKUŁ ZWYCZAJNY – WYNIKI BADAŃ

Zalecenia stosowania Dawka: 0,5 l/ha Optymalne terminy stosowania: Środek stosować 1-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, w odstępach co 7 dni, od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy osiągnięcia połowy docelowej wielkości główki. Powrót