Bez kategorii

/Bez kategorii
xxxxxx

WARZYWA – WYNIKI BADAŃ

Asahi SL gwarantuje optymalne warunki wzrostu od początku sezonu wegetacyjnego, przygotowuje rośliny do ewentualnych stresów, efektywnie wspomaga wykorzystanie nawozów pozakorzeniowych. Zabiegi interwencyjnie należy wykonać przed oraz bezpośrednio po wystąpieniu czynnika stresowego: uszkodzenie środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi gradobicie przymrozki Pomidor (w gruncie) Ogórek (w gruncie) Marchew Seler korzeniowy Burak ćwikłowy Papryka Cukinia

xxxxxx

SADY – WYNIKI BADAŃ

Jakość owoców kształtuje się już od wczesnej wiosny jeszcze przed kwitnieniem w momencie rozpoczęcia rozwoju organów przyszłych kwiatów i trwa przez cały sezon. Dlatego podstawowym zadaniem sadownika jest zapewnienie optymalnych warunków wzrostu i rozwoju owoców od wczesnej wiosny aż do zbioru. Pozytywne efekty stosowania biostymulatora Asahi SL są wynikiem zniwelowania wpływu niekorzystnych warunków podczas

xxxxxx

ZIEMNIAK – WYNIKI BADAŃ

Rośliny ziemniaka są szczególnie wrażliwe w okresie wiązania bulw. Zastosowanie Asahi SL wpływa na lepsze wiązanie bulw w wypadku odmian charakteryzujących się małą liczbą bulw oraz promuje lepsze wyrównanie bulw szczególnie u odmian wiążących duże ilości bulw. Po zastosowaniu Asahi SL obserwuje się mniej bulw małych i przerośniętych, a więcej bulw handlowych. W przeprowadzonych

xxxxxx

KUKURYDZA – WYNIKI BADAŃ

W uprawie kukurydzy istotne dla wzrostu roślin i kształtowania przyszłego plonu są pierwsze tygodnie po wschodach. W tym czasie występują często niskie temperatury hamujące wzrost roślin. Również stosowane w tym okresie herbicydy dodatkowo osłabiają rozwój roślin, a fitotoksyczne działanie uwidacznia się w postaci żółto-czerwonych przebarwień. Zastosowanie Asahi SL w tym okresie pozwala łatwiej znieść

xxxxxx

BURAK CUKROWY – WYNIKI BADAŃ

W uprawie buraka cukrowego najistotniejsze dla kształtowania przyszłego plonu są pierwsze tygodnie po skiełkowaniu roślin. Zapewnienie siewkom warunków do optymalnego wzrostu i rozwoju wpłynie na uzyskanie wysokiego plonu o dobrej jakości. Obok niekorzystnych warunków pogodowych, szkodników i chorób czynnikiem osłabiającym wzrost buraka jest zastosowanie herbicydów. Herbicydy pomagają ograniczyć występowanie chwastów, konkurujących z burakiem o

xxxxxx

RZEPAK – ZASTOSOWANIE JESIENNE

Asahi SL zastosowany jesienią w uprawie rzepaku ozimego wpływa na rozwój systemu korzeniowego (grubość szyjki korzeniowej oraz długość korzenia), jak również rozwój części nadziemnej. Zastosowanie jesienne Asahi SL jest szczególnie zalecane przy panujących jesienią niesprzyjających warunkach dla wzrostu i rozwoju roślin (susza, chłody, nadmiar deszczu, opóźnienie siewu) niekorzystnie wpływających na rozwój roślin rzepaku ozimego. W takich warunkach

xxxxxx

RZEPAK – ZABEZPIECZENIE PRZED PRYSZCZARKIEM KAPUSTNIKIEM

Zastosowanie biostymulatora Asahi SL zabezpiecza łuszczyny rzepaku przed pryszczarkiem kapustnikiem (Dasyneura brassicae). Ta niewielka muchówka przypominająca swoim wyglądem małego komara może być przyczyną strat w plonie dochodzących nawet do 10 dt/ha. Samica składa jaja do rozwijającej się łuszczyny, a wylęgające się z nich larwy żerują na ścianie łuszczyn, powodując ich przedwczesne otwieranie się i osypywanie nasion.

xxxxxx

RZEPAK – PO WZNOWIENIU WEGETACJI WIOSNĄ

Podstawowym zabiegiem w technologii uprawy rzepaku ozimego jest jednorazowy oprysk Asahi SL po wznowieniu wegetacji wiosną, zanim rośliny zaczną wybijać w pęd. Zalecenia stosowania: Dawka 0,6 l/ha Jedynie w przypadku plantacji w słabszej kondycji zaleca się wykonać drugi zabieg Asahi SL w dawce 0,6 l/ha po około 2 tygodniach od zabiegu pierwszego. Nowoczesna formulacja Asahi SL na bazie roztworu

xxxxxx

RZEPAK – WYNIKI BADAŃ

Warunkiem uzyskania wysokich plonów rzepaku ozimego jest jego dobre przezimowanie i szybki start wiosną, bezzwłoczny rozwój systemu korzeniowego i bujny wzrost części nadziemnej. Jedynie rośliny w dobrej kondycji są w stanie wydać zadowalający plon. Rzepak charakteryzuje się bardzo wysokimi zdolnościami regeneracyjnymi,jednakże zastosowanie Asahi SL dodatkowo wspomaga rośliny we wzroście i rozwoju. Im łatwiej i

xxxxxx

PSZENICA – WYNIKI BADAŃ

Moment krzewienia jest dla zbóż ważną fazą rozwojową, w której rośliny są szczególnie wrażliwe na niekorzystne czynniki środowiska. To w tej fazie kształtuje się przyszły potencjał plonotwórczy rośliny. Zastosowanie Asahi SL wpływa na lepszy rozwój roślin i uzyskanie większej liczby źdźbeł kłosonośnych z jednostki powierzchni oraz na podniesienie zawartości glutenu i białka w ziarniakach.