Mechanizm sukcesu

Asahi SL to unikalny biostymulator oparty na trzech substancjach aktywnych z grupy nitrofenoli naturalnie występujących w roślinach. Uprawy opryskane Asahi SL wykazują lepszy wzrost wegetatywny i rozwój generatywny, wyższą produkcję biomasy. Wysokie parametry plonotwórcze są wynikiem lepszej efektywności fotosyntezy, poprawnej gospodarki wodnej w roślinie oraz wzrostu zawartości składników organicznych.
Widocznym efektem działania Asahi SL jest wzrost wielkości plonu oraz parametrów jakościowych roślin rolniczych, sadowniczych i warzyw uprawianych w gruncie i pod osłonami.

Biostymulator Asahi SL poprawia również tolerancję upraw na niesprzyjające wzrostowi i rozwojowi roślin czynniki stresowe.

Strategia wspomagania roślin rolniczych w ochronie przed skutkami przymrozkówAsahi SL w ochronie truskawki przed skutkami przymrozkówAsahi SL w ochronie roślin sadowniczych przed skutkami przymrozkówSilniejsze łuszczyny rzepaku po Asahi SL wykazują większą odporność na pryszczarka kapustnika

Jak pomóc oziminom?


Asahi SL