Zalecenia stosowania

 • Dawka: 0,6 l/ha

Optymalne terminy stosowania:

W ramach podstawowego programu stosowania Asahi SL zabiegi należy rozpocząć w fazie zielonego pąka. Opryskiwanie należy przeprowadzić 3 razy w sezonie (łącznie z zabiegami ochrony roślin) nie częściej niż co 7-14 dni, najlepiej w fazach:

 • zielony pąk,
 • początek kwitnienia,
 • pełnia kwitnienia.

Korzyści

 • wzrost liczby zawiązanych owoców, przede wszystkim z pąków centralnych,
 • większe owoce,
 • wyższy plon,
 • wyższa tolerancja na niskie temperatury i inne niekorzystne czynniki,
 • poprawa jakości zawiązywanych pąków na rok następny,
 • dobra kondycja drzew,
 • wyższa skuteczność przerzedzania chemicznego,
 • efektywniejsze wykorzystanie nawozów pozakorzeniowych.

Doświadczenia

Doświadczenia rejestracyjne wykonane w optymalnych warunkach pogodowych:

Asahi wyniki jabłoń

 

Doświadczenia wykonane w niesprzyjających kwitnieniu warunakch pogodowych (przedłużające się chłody i deszcz):

Asahi wyniki jabłoń_1

Powrót