W uprawie kukurydzy istotne dla wzrostu roślin i kształtowania przyszłego plonu są pierwsze tygodnie po wschodach. W tym czasie występują często niskie temperatury hamujące wzrost roślin. Również stosowane w tym okresie herbicydy dodatkowo osłabiają rozwój roślin, a fitotoksyczne działanie uwidacznia się w postaci żółto-czerwonych przebarwień.

Zastosowanie Asahi SL w tym okresie pozwala łatwiej znieść stres spowodowany chłodem i herbicydami.

Zalecenia stosowania

  • Dawka: 0,6 l/ha

W celu osiągnięcia najlepszych efektów zaleca się wykonać dwa zabiegi: pierwszy w fazie 4-6 liści, a drugi w fazie 8-10 liści.

Formulacja Asahi SL na bazie roztworu wodnego została przystosowana do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.

Korzyści

  • wzrost plonu zielonej masy (kukurydza na paszę) oraz plonu ziarna (kukurydza na ziarno),
  • wzrost plonu ziarna jest wynikiem:
    • zwiększania ilości ziaren w kolbie (lepsze wypełnienie kolb),
    • wzrostu masy tysiąca ziaren.

Doświadczenia

Asahi kukurydza_1

Powrót