Podstawowym zabiegiem w technologii uprawy rzepaku ozimego jest jednorazowy oprysk Asahi SL po wznowieniu wegetacji wiosną, zanim rośliny zaczną wybijać w pęd.

Zalecenia stosowania:

 • Dawka 0,6 l/ha

Jedynie w przypadku plantacji w słabszej kondycji zaleca się wykonać drugi zabieg Asahi SL w dawce 0,6 l/ha po około 2 tygodniach od zabiegu pierwszego.

Nowoczesna formulacja Asahi SL na bazie roztworu wodnego została przystosowana do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.

Korzyści

Już kilka dni po zabiegu można dostrzec różnicę w wyglądzie i wigorze pomiędzy roślinami opryskanymi

Asahi SL a roślinami kontrolnymi. Zastosowanie biostymulatora prowadzi do uzyskania:

 • wyższej liczby najbardziej plonotwórczych rozgałęzień I rzędu,
 • wzrostu liczby łuszczyn.

Ponadto biostymulacja powstających w tym czasie komórek zalążni i pylników prowadzi do:

 • wyższej liczby nasion w łuszczynie.

Po zastosowaniu Asahi SL rośliny rzepaku ozimego są mniej narażone:

 • na przymrozki,
 • na suszę, dzięki silniej rozbudowanemu systemowi korzeniowemu.

Doświadczenia

Od wielu lat w ośrodkach naukowych, doradczych i wielu wiodących gospodarstwach prowadzone są doświadczenia dotyczące zastosowania Asahi SL w technologii uprawy rzepaku ozimego.

We wszystkich lokalizacjach stosowano ten sam układ doświadczenia – dwie kombinacje:

 • kontrola (standardowe zabiegi ochrony),
 • Asahi SL (w dawce 0,6 l/ha po ruszeniu wegetacji rzepaku w terminie standardowych zabiegów ochrony przed chowaczami).

W sumie wykonano łącznie 119 doświadczeń zlokalizowanych w całej Polsce, w tym 89 łanowych (duże powierzchnie uprawne) i 30 ścisłych – poletkowych.

Zestawienie wyników zaprezentowane poniżej na wykresie pokazuje, że:

 • Średnio dla wszystkich 89 doświadczeń łanowych przyrost plonu po jednokrotnym zastosowaniu Asahi SL wyniósł 12%.
 • W ponad 60% wszystkich badań przyrost plonu był wyższy niż 10% w stosunku do kontroli.
 • W 13 gospodarstwach uzyskano przyrosty plonów powyżej 20%. Jedynie w 11 lokalizacjach odnotowano przyrost plonu niższy niż 5%.

Asahi rzepak _1

 

Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie doświadczeń łanowych wykonanych w latach 2003-2006.

Asahi rzepak _2

We wszystkich badanych przypadkach uzyskano wyższy plon rzepaku w kombinacji traktowanej Asahi SL.

Na podstawie szczegółowych analiz jednoznacznie określono, że wzrost plonów rzepaku po zastosowaniu Asahi SL jest następstwem:

 • wzrostu liczby najbardziej plonotwórczych rozgałęzień I rzędu, a co za tym idzie
 • wyższej liczby łuszczyn na roślinie oraz
 • wyższej liczby nasion w łuszczynach.

Proste opracowanie struktury plonu rzepaku oparte na rzeczywistych danych doświadczalnych pokazuje, że wzrost:

 • liczby łuszczyn jedynie o 2 sztuki/roślinę,
 • nasion tylko o 2 w łuszczynie
  daje przyrost plonu rzędu 10-15%.

Kalkulacja zysków

Koszt jednokrotnego zabiegu Asahi SL wraz z odsetkami od inwestycji zwraca się już przy przyroście plonu rzędu 0,4 dt/ha.

Do obliczeń przyjęto dane dane z 2012 r.: Asahi SL – 107 zł/l; rzepak 1.950 zł/t

Powrót