Mechanizm sukcesu

Truskawka

Maksymalna dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
Zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha

Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 dni
Zalecana ilość wody: 500 l /ha
Stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia do fazy, gdy nasiona są wyraźnie widoczne na tkance dna kwiatowego

Efekty stosowania:

wzrost masy jednego owocu,
wyższy plon,
wyższa tolerancja na niskie temperatury i inne niekorzystne czynniki.


Doświadczenia:

Doświadczenia rejestracyjne: UP Poznań, Fertico, Biotek i Anadiag, 2009 r.

Truskawka - Asahi SL - doświadczenia, przymrozek, zbiór, jakość
Truskawka - Asahi SL - doświadczenia, przymrozek, zbiór, jakość

Termin zabiegu i faza rozwojowa rośliny (w skali BBCH):
A – na dnie rozety ukazują się pąki kwiatowe; wydłużanie się łodyg kwiatowych (BBCH 56-57)
B – pojawiają się kwiaty (BBCH 58)
C – pełnia fazy kwitnienia, otwarte kwiaty drugiego i trzeciego rzędu, opadają pierwsze płatki (BBCH 65)


Uszkodzenia zimowe truskawki i możliwość ich regeneracji
dr inż. Adam Słowiński

Zima zawsze jest bardzo silnym stresem dla roślin truskawki. Praktycznie po każdej zimie obserwujemy znaczne osłabienie plantacji. Z drugiej strony większość nowych atrakcyjnych odmian wprowadzanych do uprawy jest mało odporna na warunki panujące w czasie zimy. Na dobre przezimowanie plantacji składa się wiele czynników. Podstawowym z nich jest przebieg pogody podczas zimy. Truskawka jak i wiele innych roślin zimujących w gruncie narażona jest na działanie niskich temperatur powodujących w zależności od odmiany uszkodzenia mrozowe. Następną przyczyną złego przezimowania może być wysmalenie, dochodzi do niego przy braku okrywy śnieżnej przy niskiej temperaturze i suchych mroźnych wiatrach. Rośliny tracą wtedy bardzo dużo wody przy jednoczesnym braku pobierania jej z gleby, skutkiem czego wysychają. Kolejnym groźnym zjawiskiem w czasie zimy jest rozrywanie korzeni i wysadzanie roślin, do którego prowadzi częste rozmarzanie i zamarzanie gleby. Rzadko się zdarza, aby w czasie jednej zimy wystąpiły wszystkie te niekorzystne warunki. Przed takimi uszkodzeniami można się zabezpieczyć okrywając rzędy roślin ściółką. Ściółkę, najczęściej słomę rozkłada się przed pierwszymi spodziewanymi przymrozkami. Jest niezwykle ważne, aby rośliny zakończyły wcześnie wzrost i same przygotowały się do zimy. Nawet niewielkie przymrozki działające na rosnące rośliny znacznie je osłabiają i powodują obniżenie ich zimotrwałości. Dlatego trzeba ograniczyć jesienne nawożenie truskawek azotem.

Pozostaje pytanie, co zrobić, kiedy pomimo wszelkich zabiegów rośliny zostaną uszkodzone. Musimy pamiętać o tym, że warunkiem uzyskania wysokich plonów jest szybki start wiosną, przezwyciężenie osłabienia i bezzwłoczna regeneracja uszkodzeń zimowych. Im łatwiej rośliny przezwyciężą osłabienie tym wydadzą wyższe plony. Co prawda, rośliny charakteryzują się zdolnościami regeneracyjnymi, często jednak należy wspomóc truskawki wiosną we wzroście i rozwoju. Warto sięgnąć po preparaty z grupy biostymulatorów.

Biostymulatory usprawniają procesy życiowe zachodzące w roślinach bez modyfikowania ich naturalnego przebiegu. Nie biorą bezpośredniego udziału w regulacji procesów życiowych rośliny, ale wpływają na ich metabolizm. Substancją aktywną biostymulatora Asahi SL są związki fenolowe, które uczestniczą w wielu ważnych procesach metabolicznych roślin.

Sposób działania Asahi SL w ochronie przed skutkami przymrozków polega na wspomaganiu i przyspieszaniu wykorzystaniu dużych, naturalnych zdolności regeneracyjnych roślin. Rzadko zdarza się bowiem, żeby w czasie przymrozków zginęły lub zostały uszkodzone wszystkie komórki. Możliwości regeneracji zależą od tego, czy pozostałe żywe komórki będą w stanie funkcjonować. Asahi SL wspomaga regenerację żywych komórek. Zastosowany przed przymrozkami stymuluje także mechanizm obronny rośliny.

Wiosną 2003 roku przeprowadzono doświadczenia na uszkodzonej plantacji truskawek odmiany Marmolada (‘Onebor’) (fot. 1) w Centralnej Polsce z biostymulatorem Asahi SL. Porównywano poletka doświadczalne kontrolne oraz opryskiwane Asahi SL 1, 2 i 3 razy w dawce 1 l/ha w odstępach mniej więcej 2-tygodniowych (tab. 1).

Tabela 3. Terminy i liczba zabiegów preparatem Asahi SL na plantacji truskawek w 2003 r.

Kombinacja Termin aplikacji Asahi SL
Kontrola -
1 zabieg (1x) 15 kwietnia
2 zabiegi (2x) 15 kwietnia, 1 maja
3 zabiegi (3x) 15 kwietnia, 1 maja, 20 maja


Asahi SL stosowano łącznie z innymi zabiegami przeciw roztoczowi, mączniakowi i szarej pleśni. Pierwszym wyraźnym efektem zastosowania biostymulatora były wyraźne różnice we wzroście truskawek traktowanych w porównaniu do nie traktowanych. Wyniki doświadczenia zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wpływ preparatu Asahi SL na plonowanie truskawek odmiany Marmolada® silnie uszkodzonych w czasie zimy.

Kombinacja Plon Wypady
(%)
kg/roślinę t/ha
Kontrola 0,121 5,38 2 zabiegi (2x)
Asahi SL 1× 0,155 6,89 7
Asahi SL 2× 0,178 7,91 8
Asahi SL 3× 0,189 8,40 9


Wyższy plon truskawek otrzymano w wyniku wyższej liczby pędów kwiatostanowych i kwiatów na pędzie. W czasie zbioru obserwowano występowanie owoców zniekształconych powstałych w wyniku uszkodzenia zawiązków pąków kwiatowych zimą (fot 2.).

Fot 1. Kwiat truskawki uszkodzony działaniem niskiej temperatury
truskawka - Uszkodzenia zimowe truskawki i możliwość ich regeneracji

Fot. 2. Zniekształcone owoce powstałe z uszkodzonych zimą zawiązków pąków kwiatowych
truskawka - Uszkodzenia zimowe truskawki i możliwość ich regeneracji

Działanie przeciwstresowe Asahi SL może być wykorzystane nie tylko jako zabieg interwencyjny, ale także w standardowej technologii uprawy truskawki. Wyniki doświadczeń z przed kilku lat prowadzonych w AR w Lublinie oraz w ISiK w Skierniewicach a także doniesienia praktyki sadowniczej stwierdzają wyraźny wpływ tego preparatu na plonowanie truskawki. Wszyscy dobrze wiedzą jak wrażliwą na wszelkiego rodzaju warunki niekorzystne jest truskawka. A także to jak obficie może ta roślina plonować przy zapewnieniu jej optymalnych warunków wzrostu. Dlatego wydaje się zasadne stosowanie w uprawie truskawki środków ograniczających stres.


Więcej informacji na temat stosowania Asahi SL w uprawie truskawki: www.ppjo.pl 


Powrót