Rośliny ziemniaka są szczególnie wrażliwe w okresie wiązania bulw. Zastosowanie Asahi SL wpływa na lepsze wiązanie bulw w wypadku odmian charakteryzujących się małą liczbą bulw oraz promuje lepsze wyrównanie bulw szczególnie u odmian wiążących duże ilości bulw. Po zastosowaniu Asahi SL obserwuje się mniej bulw małych i przerośniętych, a więcej bulw handlowych. W przeprowadzonych doświadczeniach obserwowano wzrost plonu bulw średnio o 7,2%.

Zalecenia stosowania

  • Dawka: 0,5 l/ha

Zaleca się wykonać 3-4 zabiegi. Pierwszy zabieg należy wykonać, gdy rośliny osiągną wysokość około 15 cm, następne zabiegi co 10-14 dni.

Formulacja Asahi SL na bazie roztworu wodnego została przystosowana do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.

Korzyści

    • lepsze wiązanie bulw w wypadku odmian charakteryzujących się małą liczbą bulw
    • wyrównanie bulw szczególnie u odmian wiążących duże ilości bulw
    • mniej bulw małych i przerośniętych a więcej bulw handlowych
    • wzrost plonu
Powrót