REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN

Asahi Max

Opis działania

REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).
Zastosowanie środka pozytywnie wpływa na:

plonowanie roślin uprawnych i cechy jakościowe plonu
reguluje ukorzenianie, krzewienie, rozwój pędów bocznych, kwitnienie, zawiązywanie i wzrost owoców/nasion

Pod wpływem substancji czynnych środka zwiększona zostaje w roślinach produkcja auksyn i stymulacji ulega przepływ cytoplazmatyczny oraz biosynteza i aktywność enzymów. Traktowane środkiem rośliny charakteryzują się:

lepszym wzrostem i rozwojem generatywnym
wyższą akumulacją biomasy
wyższą wydajnością aparatu fotosyntetycznego.

Środek zmniejsza również negatywne skutki oddziaływania stresów biotycznych i abiotycznych.

Zabieg profilaktyczny wspomaga system obronny roślin i polepsza ich tolerancję na niekorzystne warunki uprawy (np. susza, niskie temperatury, zasolenie gleby).
Stosowanie środka jest także wskazane w przypadku uszkodzeń roślin spowodowanych m.in. przez przymrozki, grad, mniej selektywne środki ochrony roślin czy nawozy.

Doświadczenia z zastosowaniem Asahi Max prowadzone w Polsce i Niemczech (2008-2021), wykazały:

wzrost masy siewek buraka o 33,8% w porównaniu do kontroli
znaczny wzrost biologicznego (13,9%) i technologicznego (37,8%) plonu cukru
wyższy o około 11,3% plon korzeni buraka
wzrost liczby rozgałęzień (13,5%), łuszczyn (12,6%) rzepaku
wzrost liczby nasion rzepaku (9%)
wyższą masę korzeni pszenicy o 31,9%
pozytywny wpływ na parametry jakościowe plonu pszenicy (zawartość białka)

Zastosowanie środka Asahi Max

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Rzepak ozimy

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania środka: środek stosować wiosną, od fazy początku wydłużania się łodygi (brak międzywęźli – rozeta) do fazy końca kwitnienia (BBCH 30 -69).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 500 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Pszenica ozima

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania środka: Środek zastosować wiosną, od fazy początku krzewienia (widoczne 1 rozkrzewienie) do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości – koniec fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej) (BBCH 21-49).
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l /ha.
Zalecane opryskiwanie :drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak cukrowy

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy rozwiniętych dwóch liści właściwych (pierwsza
para) do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 12-49).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 500 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Zastosowanie środka Asahi Max
w uprawach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego
w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepak jary, rzepik ozimy, lnianka siewna,
rzodkiew oleista, mak lekarski, len zwyczajny, słonecznik zwyczajny, konopie siewne, rośliny
zielarskie: ogórecznik lekarski

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania środka: środek stosować od fazy końca formowania pędów bocznych lub od fazy początku wydłużania łodygi (początku wzrostu pędu głównego) do fazy końca kwitnienia (BBCH 29/30-69).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 500 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Pszenica orkisz, pszenica płaskurka, pszenica samopsza, pszenica twarda, żyto jare

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania środka: Środek zastosować od fazy początku krzewienia (widoczne 1 rozkrzewienie) do fazy, gdy widoczne są pierwsze ości – koniec fazy rozwoju kłosa w pochwie liściowej) (BBCH 21-49). W przypadku form ozimych ww. zbóż środek zastosować wyłącznie wiosną.
Zalecana ilość wody: 200 – 300 l /ha.
Zalecane opryskiwanie :drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Burak pastewny, burak ćwikłowy, brukiew, rzepa pastewna

Maksymalna / zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha.
Termin stosowania środka: Środek stosować od fazy rozwiniętych dwóch liści właściwych (w przypadku brukwi i rzepy pastewnej od fazy 2. liścia) do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru (BBCH 12-49).
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Zalecana ilość wody: 200 – 500 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Okresy karencji:

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:
burak cukrowy, burak pastewny, burak ćwikłowy, brukiew, rzepa pastewna – 15 dni;
pszenica ozima, pszenica orkisz, pszenica płaskurka, pszenica samopsza, pszenica twarda, żyto jare – 28 dni;
rzepak ozimy, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepak jary, rzepik ozimy, lnianka siewna, rzodkiew oleista, mak lekarski, len zwyczajny, słonecznik zwyczajny, konopie siewne, ogórecznik lekarski – 28 dni.


Materiały do pobrania:

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy profesjonalni

Asahi MAX – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni


Scroll to Top