plon, wyniki doświadczeń

Burak cukrowy

Asahi w buraku cukrowym

W uprawie buraka cukrowego najistotniejsze dla kształtowania przyszłego plonu są pierwsze tygodnie po skiełkowaniu roślin. Zapewnienie siewkom warunków do optymalnego wzrostu i rozwoju wpłynie na uzyskanie wysokiego plonu o dobrej jakości. Obok niekorzystnych warunków pogodowych, szkodników i chorób czynnikiem osłabiającym wzrost buraka jest zastosowanie herbicydów. Herbicydy pomagają ograniczyć występowanie chwastów, konkurujących z burakiem o wodę, składniki pokarmowe i przestrzeń życiową, jednakże wpływają również na osłabienie, a nawet uszkadzają młode rośliny buraka.

Nawet niewielkie zahamowanie we wzroście siewek
buraka cukrowego bywa przyczyną zmniejszenia plonu korzeni oraz obniżenia zawartości cukru.


Wysokie plony o dobrej jakości można uzyskać z plantacji, na których burakom zapewni się optymalne warunki od początku wegetacji. Jedynie rośliny w dobrej kondycji są w stanie wydać zadowalający plon.

Plantacje, na których zastosowano Asahi SL, już kilka dni po zabiegu są w lepszej kondycji w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Zastosowanie biostymulatora prowadzi do uzyskania:

Korzyści

wyższego plonu
wyższej zawartości cukru.

W każdym doświadczeniu dwukrotne zastosowanie Asahi SL w terminie drugiego
i trzeciego zabiegu herbicydowego prowadziło do uzyskania
wyższego plonu cukru biologicznego i technologicznego.

Doświadczenia


Materiały do pobrania:

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy profesjonalni

Asahi MAX – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni


Scroll to Top