plon, wyniki doświadczeń

Malina

Asahi w uprawie malin

Asahi gwarantuje optymalne warunki wzrostu od początku sezonu wegetacyjnego, przygotowuje rośliny do ewentualnych stresów, efektywnie wspomaga wykorzystanie nawozów pozakorzeniowych.

Korzyści

większa masa 1 owocu,
wyższy plon
wzrost zawartości cukru w owocach
lepsza kondycja plantacji, wyższa tolerancja na niekorzystne czynniki.

Doświadczenia

Doświadczenia rejestracyjne: Fertico i Biotek 2009-2010 r.

Termin zabiegu:
A – pierwsze płatki kwiatów
B – pełnia fazy kwitnienia, opadają pierwsze płatki
C – 10% owoców osiągnęło typową wielkość
D – 40% owoców osiągnęło typową wielkość


Materiały do pobrania:

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy profesjonalni

Asahi MAX – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni


Scroll to Top