plon, wyniki doświadczeń

Rzepak

Asahi w rzepaku

Warunkiem uzyskania wysokich plonów rzepaku ozimego
jest jego dobre przezimowanie i szybki start wiosną, bezzwłoczny rozwój systemu korzeniowego i bujny wzrost części nadziemnej.

Jedynie rośliny w dobrej kondycji są w stanie wydać zadowalający plon. Rzepak charakteryzuje się bardzo wysokimi zdolnościami regeneracyjnymi, jednakże zastosowanie Asahi dodatkowo wspomaga rośliny we wzroście i rozwoju. Im łatwiej i szybciej rośliny przezwyciężą osłabienie po zimie, tym wyższe plony wydadzą.

Asahi zaleca się stosować jesienią w celu wzmocnienie systemu korzeniowego przed zimą oraz wiosną po wznowieniu wegetacji.
Asahi można również stosować przed kwitnieniem rzepaku w celu wzmocnienia łuszczyn i zabezpieczenia przed uszkodzeniami przez pryszczarka kapustnika.

Korzyści

Już kilka dni po zabiegu można dostrzec różnicę w wyglądzie i wigorze pomiędzy roślinami opryskanymi Asahi, a roślinami kontrolnymi.

Zastosowanie biostymulatora prowadzi do uzyskania:

wyższej liczby najbardziej plonotwórczych rozgałęzień I rzędu
wzrostu liczby łuszczyn

Ponadto biostymulacja powstających w tym czasie komórek zalążni i pylników prowadzi do:

wyższej liczby nasion w łuszczynie

Po zastosowaniu Asahi rośliny rzepaku ozimego są mniej narażone:

na przymrozki
na suszę, dzięki silniej rozbudowanemu systemowi korzeniowemu

Na podstawie szczegółowych analiz jednoznacznie określono, że wzrost plonów rzepaku po zastosowaniu Asahi SL jest następstwem:

wzrostu liczby najbardziej plonotwórczych rozgałęzień I rzędu, a co za tym idzie
wyższej liczby łuszczyn na roślinie
oraz wyższej liczby nasion w łuszczynach

Proste opracowanie struktury plonu rzepaku oparte na rzeczywistych danych doświadczalnych pokazuje, że wzrost:

liczby łuszczyn jedynie o 2 sztuki/roślinę
nasion tylko o 2 w łuszczynie

daje przyrost plonu rzędu 10-15%.

Doświadczenia

Od wielu lat w ośrodkach naukowych, doradczych i wielu wiodących gospodarstwach prowadzone są doświadczenia dotyczące zastosowania Asahi w technologii uprawy rzepaku ozimego. We wszystkich lokalizacjach stosowano ten sam układ doświadczenia – dwie kombinacje:

kontrola (standardowe zabiegi ochrony)
Asahi SL (w dawce 0,6 l/ha po ruszeniu wegetacji rzepaku w terminie standardowych zabiegów ochrony przed chowaczami)

W sumie wykonano łącznie 119 doświadczeń zlokalizowanych w całej Polsce, w tym 89 łanowych (duże powierzchnie uprawne) i 30 ścisłych – poletkowych.

Zestawienie wyników zaprezentowane poniżej na wykresie pokazuje, że:

Średnio dla wszystkich 89 doświadczeń łanowych przyrost plonu po jednokrotnym zastosowaniu Asahi SL wyniósł 12%
W ponad 60% wszystkich badań przyrost plonu był wyższy niż 10% w stosunku do kontroli.
W 13 gospodarstwach uzyskano przyrosty plonów powyżej 20%. Jedynie w 11 lokalizacjach odnotowano przyrost plonu niższy niż 5%.

Poniżej prezentujemy szczegółowe zestawienie doświadczeń łanowych wykonanych w latach 2003-2006.

We wszystkich badanych przypadkach uzyskano wyższy plon rzepaku w kombinacji traktowanej Asahi SL

Zabezpieczenie przed pryszczarkiem kapustnikiem

Zastosowanie biostymulatora Asahi SL zabezpiecza łuszczyny rzepaku przed pryszczarkiem kapustnikiem (Dasyneura brassicae). Ta niewielka muchówka przypominająca swoim wyglądem małego komara może być przyczyną strat w plonie dochodzących nawet do 10 dt/ha. Samica
składa jaja do rozwijającej się łuszczyny, a wylęgające się z nich larwy żerują na ścianie łuszczyn, powodując ich przedwczesne otwieranie się i osypywanie nasion. Szczegółowe badania wykonane przez naukowców czeskich pokazały, że łuszczyny z roślin opryskanych biostymulatorem Asahi SL zawierają więcej lignin i celulozy, przez co stają się twardsze i samica pryszczarka kapustnika nie jest w stanie przebić łuszczyny, aby złożyć do środka jaja. Dzięki zastosowaniu biostymulatora Asahi SL roślina zostaje stymulowana do samodzielnego wytwarzania
mechanizmów obronnych.

Zastosowanie biostymulatora prowadzi do uzyskania:

wzrost odporności na uszkodzenia powodowane przez pryszczarka kapustnika
wzrost odporności na porażenie przez choroby grzybowe łuszczyn
stymulacja plonu przy niskim porażeniu przez szkodniki

Doświadczenia wykonane w Czechach w latach 2006-2011 wykazały, że na plantacji rzepaku opryskiwanej Asahi SL na początku kwitnienia porażenie łuszczyn przez pryszczarka kapustnika jest istotnie mniejsze, a plon istotnie wyższy niż na plantacji kontrolnej – nietraktowanej
biostymulatorem.

Zastosowanie jesienne

Asahi SL zastosowany jesienią w uprawie rzepaku ozimego wpływa na rozwój systemu korzeniowego (grubość szyjki korzeniowej oraz długość korzenia), jak również rozwój części nadziemnej. Zastosowanie jesienne Asahi SL jest szczególnie zalecane przy panujących jesienią niesprzyjających warunkach dla wzrostu i rozwoju roślin (susza, chłody, nadmiar deszczu, opóźnienie siewu) niekorzystnie wpływających na rozwój roślin rzepaku ozimego.
W takich warunkach zaleca się zastosowanie biostymulatora Asahi SL w dawce 0,6 l/ha. Najlepszym terminem jesiennej aplikacji jest faza 3-5 liści rzepaku

Korzyści

szybszy rozwój roślin spowodowany lepszym pobieraniem i wykorzystaniem składników pokarmowych
silny rozwój systemu korzeniowego (wzrost zarówno masy systemu korzeniowego jak i długości korzenia palowego)
Silny system korzeniowy to gwarancja lepszego przezimowania roślin:
zwiększenie średnicy szyjki korzeniowej
brak stymulacji nadmiernego wzrostu wegetatywnego, nie powoduje wyższego osadzenia pąka wierzchołkowego

Doświadczenia


Materiały do pobrania:

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy profesjonalni

Asahi MAX – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni


Scroll to Top