plon, wyniki doświadczeń

Jabłoń

Asahi w uprawie jabłoni

Asahi gwarantuje optymalne warunki wzrostu od początku sezonu wegetacyjnego, przygotowuje rośliny do ewentualnych stresów, efektywnie wspomaga wykorzystanie nawozów pozakorzeniowych.

Korzyści

wzrost liczby zawiązanych owoców, przede wszystkim z pąków centralnych,
wyższy plon
większe owoce
wyższa tolerancja na niskie temperatury i inne niekorzystne czynniki,
poprawa jakości zawiązywanych pąków na rok następny
dobra kondycja drzew
wyższa skuteczność przerzedzania chemicznego
efektywniejsze wykorzystanie nawozów pozakorzeniowych.

Doświadczenia

Doświadczenia rejestracyjne: UP Poznań, Fertico, Biotek 2009 r


Materiały do pobrania:

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy profesjonalni

Asahi MAX – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni


Scroll to Top