plon, wyniki doświadczeń

Pomidor

Asahi w uprawie pomidora (w gruncie)

Asahi gwarantuje optymalne warunki wzrostu od początku sezonu wegetacyjnego, przygotowuje rośliny do ewentualnych stresów, efektywnie wspomaga wykorzystanie nawozów pozakorzeniowych.

Doświadczenia

Badania rejestracyjne: UP Poznań (Marcelin), Anadiag (Łęczyca), 2009 r.

Termin zabiegu:
A – zabieg po wysadzeniu rośliny na poletko
B – podczas kwitnienia 1-2 grona
C – 10-14 dni po aplikacji B


Materiały do pobrania:

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy profesjonalni

Asahi MAX – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni


Scroll to Top