plon, wyniki doświadczeń

Pszenica

Asahi w pszenicy

Moment krzewienia jest dla zbóż ważną fazą rozwojową, w której rośliny są szczególnie wrażliwe na niekorzystne czynniki środowiska. To w tej fazie kształtuje się przyszły potencjał plonotwórczy rośliny.
Zastosowanie Asahi SL wpływa na lepszy rozwój roślin i uzyskanie większej liczby źdźbeł kłosonośnych z jednostki powierzchni oraz na podniesienie zawartości glutenu i białka w ziarniakach.

Formulacja Asahi na bazie roztworu wodnego została przystosowana do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.

Korzyści

większa liczba źdźbeł kłosonośnych z jednostki powierzchni
wzrost zawartości glutenu i białka w ziarnach
wzrost plonu

Doświadczenia


Materiały do pobrania:

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy profesjonalni

Asahi MAX – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni


Scroll to Top