plon, wyniki doświadczeń

Ziemniak

Asahi w ziemniaku

Rośliny ziemniaka są szczególnie wrażliwe w okresie wiązania bulw. Zastosowanie Asahi SL wpływa na lepsze wiązanie bulw w wypadku odmian charakteryzujących się małą liczbą bulw oraz promuje lepsze wyrównanie bulw szczególnie u odmian wiążących duże ilości bulw.
Po zastosowaniu Asahi SL obserwuje się mniej bulw małych i przerośniętych, a więcej bulw handlowych. W przeprowadzonych doświadczeniach obserwowano wzrost plonu bulw średnio o 7,2%.

Formulacja Asahi na bazie roztworu wodnego została przystosowana do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.

Korzyści

lepsze wiązanie bulw w wypadku odmian charakteryzujących się małą liczbą bulw
wyrównanie bulw szczególnie u odmian wiążących duże ilości bulw
mniej bulw małych i przerośniętych a więcej bulw handlowych
wzrost plonu

Doświadczenia


Materiały do pobrania:

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy profesjonalni

Asahi MAX – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni


Scroll to Top