REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN

Asahi SL

Opis działania

REGULATOR WZROSTU I ROZWOJU ROŚLIN, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL).
Zastosowanie środka pozytywnie wpływa na:

plonowanie roślin uprawnych i cechy jakościowe plonu
reguluje ukorzenianie, krzewienie, rozwój pędów bocznych, kwitnienie, zawiązywanie i wzrost owoców/nasion

Pod wpływem substancji czynnych środka zwiększona zostaje w roślinach produkcja auksyn i stymulacji ulega przepływ cytoplazmatyczny oraz biosynteza i aktywność enzymów. Traktowane środkiem rośliny charakteryzują się

lepszym wzrostem i rozwojem generatywnym
wyższą akumulacją biomasy
wyższą wydajnością aparatu fotosyntetycznego.

Środek zmniejsza również negatywne skutki oddziaływania stresów biotycznych i abiotycznych.

Zabieg profilaktyczny wspomaga system obronny roślin i polepsza ich tolerancję na niekorzystne warunki uprawy (np. susza, niskie temperatury, zasolenie gleby).
Stosowanie środka jest także wskazane w przypadku uszkodzeń roślin spowodowanych m.in. przez przymrozki, grad, mniej selektywne środki ochrony roślin czy nawozy.
Rośliny rolnicze

Zastosowanie środka Asahi SL

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 20 – 50 dni.
Termin stosowania: Środek Asahi SL stosować od początku fazy krzewienia do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej .
Zalecana ilość wody: 300 l /ha.
Zalecane opryskiwanie :drobnokropliste.

Burak cukrowy

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: 7 – 30 dni.
Termin stosowania: Środek Asahi SL stosować od fazy dwóch liści właściwych do fazy, gdy
korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru .
Zalecana ilość wody: 300 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rzepak ozimy

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 30 – 60 dni.
Termin stosowania: Środek Asahi SL stosować od początku wydłużania pędu do końca fazy
kwitnienia.
Zalecana ilość wody: 300 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Kukurydza

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 14 – 21 dni.
Termin stosowania: Środek Asahi SL stosować od fazy 4-go liścia do fazy gdy kwitnie
górna i dolna część wiechy, a znamiona słupków na kolbach są całkowicie wykształcone.
Zalecana ilość wody: 300 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Ziemniak

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: Środek Asahi SL stosować od początku zakrywania międzyrzędzi do
końca fazy kwitnienia pierwszego kwiatostanu.
Zalecana ilość wody: 300 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Słonecznik

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 10 – 21 dni.
Termin stosowania: Środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętych dwóch liści właściwych
do momentu, gdy płatki kwiatów są widoczne między przylistkami, ale kwiatostany są nadal
zamknięte.
Zalecana ilość wody: 300 – 600 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Rośliny warzywne

Zastosowanie środka Asahi SL

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Marchew

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: 7 – 30 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy drugiego liścia do fazy, gdy korzenie osiągną 50% typowej średnicy.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pomidor (w gruncie)

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 5 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Ogórek (w gruncie)

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy piąty owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rośliny sadownicze

Zastosowanie środka Asahi SL

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Jabłoń

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: 7 – 14 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 500 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Wiśnia

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: 7 – 14 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy, gdy pierwsze kwiaty są otwarte do fazy, gdy owoc osiąga ok. 90% typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Porzeczka czarna

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
Odstęp między zabiegami: 7 – 30 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Malina

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: 7 – 30 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatów do fazy, gdy 50% owoców osiągnęło typową wielkość.
Zalecana ilość wody: 500 l /ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Truskawka

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia do fazy, gdy nasiona są wyraźnie widoczne na tkance dna kwiatowego.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zastosowanie środka Asahi SL
w uprawach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego
w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Agrest

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Aronia

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Borówka wysoka

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.

Czereśnia

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy, gdy pierwsze kwiaty są otwarte do fazy, gdy owoc osiąga ok. 90% typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Grusza

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy widocznych pąków kwiatowych do fazy, gdy owoc osiąga połowę typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste

Śliwa

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy, gdy pierwsze kwiaty są otwarte do fazy, gdy owoc osiąga ok. 90% typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Brokuł zwyczajny

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy osiągnięcia połowy docelowej wielkości główki.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Burak ćwikłowy

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4.
Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy dwóch liści właściwych do fazy, gdy korzeń osiąga wielkość wymaganą do zbioru.
Zalecana ilość wody: 300 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Cebula

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy osiągnięcia połowy docelowej wielkości cebuli.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Cukinia

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy piąty owoc na pędzie głównym osiąga typowy kształt i wielkość zbiorczą.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Kapusta pekińska

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy osiągnięcia połowy docelowej wielkości główki.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Papryka

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5.
Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 5 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego na pędzie głównym do fazy, gdy 10% owoców uzyskuje typową barwę.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pietruszka

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy drugiego liścia do fazy, gdy korzenie osiągną 50% typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Seler

Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3.
Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 7 dni.
Termin stosowania: środek Asahi SL stosować od fazy drugiego liścia do fazy, gdy korzenie osiągną 50% typowej wielkości.
Zalecana ilość wody: 500 l/ha.
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Okresy karencji:

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:
Cukinia, ogórek, papryka, pomidor – 3 dni.
Agrest, aronia, borówka wysoka, porzeczka czarna, czereśnia, grusza, jabłoń, malina, śliwa, truskawka, wiśnia – 7 dni.
Burak cukrowy, burak ćwikłowy – 15 dni.
Ziemniak – 21 dni.
Brokuł zwyczajny, cebula, kapusta pekińska, marchew, pietruszka, rzepak ozimy, seler, słonecznik – 30 dni.
Pszenica ozima – 54 dni.
Kukurydza – 60 dni.


Materiały do pobrania:

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy profesjonalni

Asahi MAX – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni


Scroll to Top