jabłoń-przymrozki-400x300Asahi SL- strategia wspomagania roślin sadowniczych

19 kwietnia 2017

W związku z licznymi uszkodzeniami po mrozowymi kwiatów i pąków kwiatowych drzew i krzewów owocowych zalecamy w jak najkrótszym czasie i jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne (brak wiatru i opadów), zastosowanie biostymulatorów:Asahi SL (0,6 l/ha) + Goëmar BM 86 (3 l/ha) – na regenerację uszkodzeń i dodatkową stymulację roślin a także ochronę nieprzemarzniętych jeszcze organów. Warunki zastosowania: po przymrozku, przy minimalnej temperaturze w dzień 4-5°C…

IMG_0897-400x300Asahi SL- strategia wspomagania roślin rolniczych

19 kwietnia 2017

Dobra kondycja ozimin nie powinna całkowicie uśpić naszej czujności.  Wcześniejszy niż zazwyczaj początek wiosny może oznaczać, ze natura ma w zanadrzu jakieś „niespodzianki”. Najmniej pożądane przez rolników są oczywiście wiosenne przymrozki. W niektórych regionach kraju doszło już do uszkodzeń rzepaku – obserwowano m.in. pęknięcia łodyg roślin. Najgroźniejsze jednak z punktu widzenia strat w plonie są uszkodzenia pąków kwiatowych i kwiatów…

asahi_susza-400x245ASAHI SL – lekarstwo na suszę ?

16 kwietnia 2017

W bieżącym sezonie od początku wegetacji uprawy zmagają się z niedoborem wody. „Klimatolodzy przewidują, że susze regionalne będą coraz częstsze, już w ciągu najbliższych 10 lat. Za 10-20 lat, gdy definitywnie skończy się okres wilgotny, grożą nam znacznie groźniejsze susze ogólnokrajowe. Czy będziemy na nie gotowi?” Potrzebujemy zatem „narzędzia”, które pozwoli roślinom lepiej znieść trudne warunki a po ich ustąpieniu szybciej zregenerować starty…

asahi_silniejsze_luszczyny-400x245Silniejsze łuszczyny rzepaku po Asahi SL wykazują większą odporność na pryszczarka kapustnika

26 października 2014

W ostatnich latach obserwujemy zmiany klimatyczne i stopniowe ocieplenie się klimatu. Przy powiększających się areałach upraw rzepaku i postępie w hodowli tej uprawy, podnosi się wydajność plonowania ale też następuje wydelikacenie łuszczyn. Wielu doświadczonych plantatorów uprawiających rzepak podkreśla, że niezależnie od rozwoju sytuacji w danym roku trzeba bezwzględnie zwalczać szkodniki, które są bardzo dużym zagrożeniem dla rzepaku…

asahi_sl_zalecenia_po_podtopieniach-300x200Asahi SL – Zalecenie po podtopieniach

12 kwietnia 2014

Tegoroczny przebieg pogody niestety nie stwarza prawidłowych warunków do wzrostu wielu gatunków roślin uprawnych. Długo zalegający śnieg przyczynił się do opóźnienia siewów szczególnie zbóż jarych, długotrwałe opady przyczyniły się do słabej kondycji wielu upraw, szczególnie kukurydzy i buraka cukrowego. Zbyt wysoka wilgotność gleby w połączeniu ze słabym rozwojem systemu korzeniowego skutkuje widocznym zahamowaniem wzrostu i żółknięciem roślin…

jak_pomoc_oziminom_asahi_sl-300x200Asahi SL – Jak pomóc oziminom?

19 marca 2014

Zima 2013/2014 znacznie odbiegała pod względem aury od panujących w poprzednich sezonach. Stosunkowo wysoka temperatura (powyżej 0°C) i brak okrywy śnieżnej aż do stycznia sprawiły, że wegetacja uprawnych roślin ozimych przebiegała nieprzerwanie. Proces ten zahamowało nagłe, zdecydowane ochłodzenie w lutym br. Dość silne mrozy, w niektórych regionach kraju dochodzące do -20°C, -15°C przy jednoczesnym braku okrywy śnieżnej wpłynęły bardzo niekorzystnie na uprawy…

rzepak_aktualnosciPlonotwórczy duet Rzepak-Biostymulator

26 października 2012

Obecnie w szeroko rozumianej produkcji rzepaku jednym z kluczowych jej elementów jest zapewnienie rozwijającym się roślinom optymalnych, lub jak najbardziej do nich zbliżonych, warunków uprawy. Wiążę się to bezpośrednio nie tylko ze stałym doskonaleniem poszczególnych elementów agrotechniki tego gatunku, ale także z przeciwdziałaniem lub ograniczaniem występowania różnego rodzaju czynników stresowych. W ostatnich latach obserwuje się, między innymi, stałe nasilanie się niekorzystnych zjawisk pogodowych …

stymulacja_asahi-300x200Asahi SL – biostymulator o najszerzej przebadanym mechanizmie działania

16 marca 2012

Biostymulatory to preparaty służące wzmacnianiu i stymulowaniu roślin. Pomagają one roślinom nie zmieniając otaczającego ich środowiska, nie usuwają czynnika stresowego ani nie zmieniają jego natężenia. Nie są także składnikami pokarmowymi. Ich działanie polega na usprawnieniu naturalnie występujących w roślinach mechanizmów łagodzących negatywne skutki niekorzystnych warunków a w sytuacji, gdy te zbliżone są do optymalnych umożliwiają lepsze wykorzystanie potencjału genetycznego uprawianych odmian….

mrozy_i_co_dalej-300x200Mrozy i co dalej…?

15 marca 2012

Po długiej, mroźnej zimie uprawy ozime nareszcie mogą rozpocząć wegetację. Start jednak nie jest łatwy gdyż rośliny są w nienajlepszej kondycji. Przyczyniło się do tego szereg zdarzeń następujących po sobie od jesieni do wiosny. Zasiane jesienią na ogół w prawidłowym terminie rośliny rosły intensywnie. Jednak w wyniku bujnego wzrostu już jesienią na niektórych plantacjach można było obserwować braki azotu w glebie. W styczniu temperatura wzrosła nawet do 10°C i wegetacja powoli zaczęła ruszać…

przymrozek-300x200Asahi SL w ochronie przed skutkami przymrozków

11 sierpnia 2011

Ryzyko wystąpienia przymrozków (fot. 1) powodujących uszkodzenie (fot. 2) roślin sadowniczych występuje w Polsce na terenie całego kraju, ale z różną intensywnością i częstotliwością zależnie do regionu. W ostatnich kilku latach przymrozki pojawiały się co roku. Każdy spadek temperatury i związana z nim strata wielkości i jakości plonu jest bardzo dotkliwa dla sadowników. Nic więc dziwnego, że sięgają oni po wszelkie dostępne metody ochrony sadów przed skutkami przymrozków…

rzepak-300x200Stymulując rzepak stymulujesz swój dochód

27 sierpnia 2010

Produkcja rzepaku na świecie charakteryzuje się długofalowym trendem wzrostowym, co wynika głównie z faktu wyhodowania odmian podwójnie ulepszonych tzw. „00” (o obniżonej zawartości kwasu erukowego i glukozynolanów), zawierających w nasionach 40-49% tłuszczu oraz 19-22% białka, a to z kolei spowodowało, że uzyskany z nich olej i śruta rzepakowa stały się pełnowartościowymi produktami spożywczymi, paszowymi, a także surowcem dla różnych gałęzi przemysłu…

Powrót