Znacząca rola biostymulacji w uprawie wiśni

Polskie sadownictwo charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem uprawianych gatunków owoców. Jednak jabłka, porzeczka czarna oraz wiśnia to gatunki, które dominują w krajowych sadach i plantacjach krzewów owocowych. W  2021 r. krajowa produkcja wiśni stanowiła 56% w unijnej produkcji tych owoców, dając Polsce czwarte miejsce po Rosji, Ukrainie i Turcji w wielkości produkcji tych owoców na świecie. Dla przypomnienia krajowa uprawa wiśni jak podaje GUS w 2021-2023 roku wyniosła 175 tys. ton.

W uprawie wiśni wyznacznikiem sukcesu sadownika jest wyprodukowanie owocu o odpowiedniej jędrności i niezaprzeczalnych, głębokich walorach smakowych. Nie zawsze jednak wiśnia pozostawiona w rękach samej matki natury sprosta tym wyzwaniom. Niestety już od wczesnej fazy wzrostu roślina jest narażona na szereg przeszkód, które mogą zniszczyć plony w części a nawet w całości. Zagrożeniem dla drzewa są przede wszystkim warunki, które wywołują w roślinie stres. Należą do nich między innymi susza, przymrozek, nadmierne uwilgotnienie, czy grad. Istnieją jednak rozwiązania, które nie tylko zniwelują szkodliwy wpływ negatywnych warunków jakim poddana zostanie roślina, a przyczynią się do osiągnięcia większego plonu.

Pomocą w uzyskaniu doskonałego wyniku w uprawie wiśni jest biostymulator Asahi SL.

Mechanizm działania biostymulatora oparty jest na zapewnieniu roślinie optymalnych warunków do rozwoju i  wyeliminowaniu wpływu ewentualnych niekorzystnych warunków jakim poddane zostanie drzewo.

Wysokie parametry plonotwórcze wynikają z większej efektywności fotosyntezy,  wzrostu zawartości składników odżywczych, a także z lepszej gospodarki wodnej w roślinie. Biostymulator wpływa na ekspresję genów sprawiając, że aż 95% z nich ulega zwiększonej aktywności. Przekłada się to bezpośrednio na większą liczbę kwiatów oraz większą liczbę lepszej jakości owoców o wyższej zawartości cukru.

Badania wykonane przez firmy Fertico i Biotek w latach 2009-2010 wykazały, że  biostymulator Asahi SL doskonale wpłynął na owoce wiśni podnosząc w nich zawartość cukru średnio aż o ponad 18%! (średnia z 3 lokalizacji). Doświadczenie dowiodło również, że stosowanie biostymulatorów w znacznym stopniu zwiększa wysokość plonów poprawiając średni wynik o 22,2% tj. średnio ponad 2,4 t/ha! To doskonała wiadomość dla wszystkich, którzy chcą poprawić efektywność plonowania.

Kolejną korzyścią ze stosowania preparatu Asahi SL jest przygotowanie rośliny na ewentualne sytuacje stresowe, jakim może zostać poddana na rożnych etapach wzrostu. Żadnemu sadownikowi nie jest obca susza, grad, czy przymrozki. Producenci owoców z niepokojem przyglądają się prognozom pogody licząc w głowie straty jakie przyjdzie im ponieść w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Anamalia pogodowe i związany z nim stres dla rośliny to również powód do zastosowania biostymulatora Asahi. Doświadczenia wykazały, że  biostymulator Asahi SL pozytwnie wpłynął na  rośliny poddanestresowi suszy. Po zastosowaniu preparatu roślina doskonale poradziła sobie ze stresem. Zawartość hormonu stresu (kwasu abscysynowego) pozostała na poziomie porównywalnym z sytuacją normalnego uwilgotnienia. Daje to realną nadzieję sadownikowi na ochronę plonu przed zniszczeniem, a samego producenta przed stratami finansowymi.

Produkcja owoców stawia przed sadownikiem wiele wyzwań. Warunki atmosferyczne i klimat, w którym produkujemy owoce czyni sadownictwo trudną i wymagającą pracą, jednak z odpowiednią pomocą można poradzić sobie z największymi przeszkodami. Stosowanie biostymulatora Asahi SL  sprawi, że wyzwanie jakim jest produkcja wiśni stanie się przyjemnością, a obfity plon będzie cieszył oko sadownika.

Scroll to Top