Rola biostymulatorów w nowoczesnym sadownictwie

Zadaniem współczesnego sadownika jest wyprodukowanie owoców wysokiej jakości charakteryzujących się między innymi nienagannym wyglądem zewnętrznym z zachowaniem odpowiednich walorów smakowych i spełniających wymagane normy. Aby osiągnąć taki efekt sadownik musi zmierzyć się z przeciwnościami jakie stawia przed nim natura i jej kaprysy.  Pierwszym krokiem do sukcesu jest zadbanie o owoce już od pierwszej fazy ich wzrostu. Tu do pomocy służą producentom biostymulatory, które, jak pokazują wieloletnie badania posiadają szereg daleko idących korzyści.

Biostymulatory to preparaty wspomagające naturalne procesy metaboliczne zachodzące w roślinie. Wspomagają podziały komórkowe, a także wpływają na ich wzrost. Poprawie ulegają też mechanizmy fotosyntezy, co za tym idzie, rośliny osiągają wysokie parametry plonotwórcze.  Przyczyniają się również do zwiększenia odporności na warunki stresowe, takie jak grad, susza, nadmierne uwilgotnienie czy przymrozki. Podsumowując biostymulatory wpływają pozytywnie na wzrost wegetatywny oraz rozwój generatywny roślin we wszystkich fazach rozwojowych.

Jak wygląda mechanizm działania biostymulatorów? Biostymulatory wpływają na ekspresję („ruchliwość”) genów odpowiedzialnych za wzrost i rozwój rośliny, stąd też stosowanie ich skutkuje wyższym plonowaniem. Wspomagają także procesy obronne. W przypadku braku ingerencji człowieka w rozwój, roślina często radzi sobie z sytuacją stresową sama. Jednak często reakcja rośliny jest zbyt późna i niewystarczająca. Biostymulatory wspomagają naturalnie zachodzące procesy sprawiając, że reakcja rośliny jest intensywniejsza, co często ratuje końcowy plon przed zniszczeniem, a producenta przed utratą zysku. 

Jednym z biostymulatorów zbierających doskonałe recenzje wśród sadowników jest Asahi SL. Preparat ten oparty jest na trzech substancjach aktywnych z grupy nitrofenoli naturalnie występujących w roślinach. Kilkadziesiąt badań  jakie przeprowadzono nad tym biostymulatorem ukazało cały szereg zastosowań, które wspomagają sadownika w ochronie przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi.

Wyniki badań na poziomie molekularnym wykazały zwiększoną aktywność genów odpowiedzialnych za kluczowe procesy rozwoju rośliny. Aż  95% genów wykazało podwyższoną ekspresję, co oznacza, że procesy kontrolowane przez nie, takie jak wzrost wegetatywny i generatywny, fotosynteza, produkcja hormonów, czy mechanizmy obronne stały się bardziej efektywne. Mówiąc bardziej przyjaznym i praktycznym językiem, stosowanie Asahi SL wpłynęło pozytywnie na rozwój roślin, masę i rozgałęzienie korzeni, liczbę kwiatów i w końcu na większą liczbę lepszej jakości owoców.

Badania wykazały też znaczny wpływ biostymulatora na roślinę w przypadku wystąpienia sytuacji stresowej. Zbadano poziom hormonu stresu podczas suszy. Zastosowanie preparatu Asahi SL spowodowało, że zawartość kwasu abscyzynowego (tzw. hormonu stresu) pozostała na poziomie porównywalnym do sytuacji kontrolnej (nawodnienie w normie), co znaczy, że roślina praktycznie  nie odczuła negatywnych skutków suszy.

Doświadczenia jakim poddano preparat biostymulujący Asahi SL dowiodły również znaczną poprawę plonowania (średni plon jabłoni zwiększony został o ponad 11 t/ha). Ponadto zastosowanie biostymulatora wpłynęło pozytywnie na nawożenie pozakorzeniowe, które stało się bardziej efektywne, poprawiło jakość zawiązywanych na kolejny rok pąków kwiatowych.

Badania, którym poddano preparat Asahi SL wykazują, że jest to rozwiązanie o szerokim spektrum działania, który działa wielotorowo i w różnych fazach wzrostu rośliny.

W dzisiejszym sadownictwie nie ma miejsca na błędy czy niedociągnięcia. Każde potknięcie może skutkować stratami lub pogorszeniem jakości plonu. Na szczęście sadownik nie musi być pozostawiony z problemami sam, a naukowcy z najlepszych laboratoriów dokładają wszelkich starań, aby przechytrzyć “kapryśną naturę” i pomóc sadownikom w produkcji jabłek najwyżej jakości. Odpowiedzią na bezwzględność przyrody może stać się biostymulator Asahi SL, który niweluje szkodliwy wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, a jednocześnie dba o wielkość i jakość plonów, co czyni z niego prawdziwym must have na półce z preparatami.

Scroll to Top