Jak poprawić plonowanie  borówki?

Uprawa borówek w Polsce wciąż zyskuje popularność. Areał plantacji sukcesywnie rośnie, a krzewy w już założonych kwaterach wchodzą w pełnię owocowania. Choć pozornie sytuacja jest niezła, to na horyzoncie już majaczą pewne zagrożenia. Największe z nich, to wciąż rosnące koszty produkcji przy stagnacji cen, jakie plantatorzy uzyskują za owoce. W takiej sytuacji zysk budować można i należy poprzez zwiększanie wydajności przy zachowaniu wysokiej jakości plonu, także w trudnych warunkach stwarzanych przez niekorzystny przebieg pogody.

Wyzwania w uprawie borówek

Borówka wysoka generalnie jest gatunkiem przystosowanym do uprawy w warunkach klimatycznych naszego kraju. Odmiany północne radzą sobie tu całkiem nieźle, choć udana produkcja wymaga pewnych przygotowań. Dostosować należy glebę – musi ona być kwaśna, o odczynie pH 3,5-4,0, ale jednocześnie próchnicza. W zasadzie nie ma stanowisk, gdzie rośliny można by wprost wysadzić do gleby – niemal w każdym przypadku zachodzi potrzeba uzupełnienia rodzimego gruntu o trociny, zrębki, korę, torf lub kombinację wybranych podłoży, albo nawet – w skrajnych przypadkach – sadzonki trafiają do donic z substratem.

Plantację należy także ogrodzić, zapewnić jej efektywny system fertygacyjny, czy daszki i sieci chroniące przed gradem, nawalnym deszczem i żerem dzikich zwierząt. Część rodzimych ogrodników borówki uprawia w tunelach – można w taki sposób przyspieszyć owocowanie najwcześniejszych selekcji i opóźnić zbiory najpóźniejszych. To rozciąga okno zbiorów, ułatwia logistyczne ich rozplanowanie, maksymalizuje dochód poprzez możliwość wejścia na rynek z owocami w okresach, kiedy są one relatywnie drogie i bardzo chętnie kupowane. Nakłady na uruchomienie zaawansowanej produkcji są jednak wysokie, a z uwagi na kaprysy pogody, albo pomyłki agrotechniczne, coś zawsze i tak może pójść nie po myśli właściciela plantacji.

Typowym, właściwie co roku spotykanym problemem, są przymrozki. Dla przykładu, w 2023 roku na większości terytorium kraju, noce ze spadkami temperatur poniżej 0°C notowano nieprzerwanie od 4 do 11 maja, a incydent przymrozkowy wystąpił jeszcze na początku czerwca. Innym wyzwaniem są długie okresy upalnej pogody bez opadów atmosferycznych. Na dobrze prowadzonych plantacjach rośliny są wielokrotnie nawadniane każdego dnia przy pomocy linii kroplujących. Jednak silne nasłonecznienie i niska wilgotność względna powietrza w połączeniu z jego wysoką temperaturą, odbija się negatywnie na kondycji roślin i ich możliwości wydawania oczekiwanego plonu.

W upalne dni szybciej zachodzi transpiracja, a to z kolei może generować problemy z nadmiernym zasoleniem podłoża spowodowanym regularnie prowadzoną, ale niedostosowaną do warunków pogodowych fertygacją. Rośliny mogą ucierpieć także wskutek zabiegów z wykorzystaniem ś.o.r. czy naniesieniem na liście źle skomponowanej mieszaniny zbiornikowej.
Bez względu na źródła stresu, konieczne po jego wystąpieniu jest podjęcie działań zaradczych, by uratować wysoki plon.

Zadbać o wysokie plony

Aby zrealizować tak ważny cel nie opłaca się sięgać po niepewne, niesprawdzone rozwiązania czy metody. Zwłaszcza, że pod ręką dostępny jest produkt gwarantujący powodzenie. Mowa o unikalnym i silnym biostymulatorze Asahi SL.

Łatwo zauważalnym efektem działania Asahi SL jest wzrost wielkości plonu a także parametrów jakościowych roślin. Te szybciej regenerują się po przebytym stresie, powracają do harmonijnej wegetacji. Preparat odpowiada za ekspresję ponad 90% genów. Działanie Asahi SL polega na wspomaganiu naturalnie zachodzących procesów w celu uzyskania maksymalnie wysokich zbiorów w roku bieżącym a także w kolejnym sezonie poprzez ogólną poprawę kondycji krzewów.

Najlepsze rezultaty w biostymulacji borówki osiąga się poprzez 1-3 krotne zastosowanie środka, zależnie od przebiegu sezonu, w dawce 0,6 l/ha. Aby Asahi SL mógł w pełni wykazać swój pozytywny wpływ na wysokość plonu, najlepiej jest stosować go we wczesnych fazach wegetacyjnych, tj. od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.

Najlepsze rezultaty w biostymulacji borówki osiąga się poprzez 1-3 krotne zastosowanie środka, zależnie od przebiegu sezonu, w dawce 0,6 l/ha. Aby Asahi SL mógł w pełni wykazać swój pozytywny wpływ na wysokość plonu, najlepiej jest stosować go we wczesnych fazach wegetacyjnych, tj. od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy, gdy wytworzonych jest 50% owoców.

Dlaczego Asahi SL jest tak skuteczny na borówce?

Asahi SL wysoką efektywność swego działania zawdzięcza unikalnej kompozycji. Zawiera on orto-nitrofenol sodu, para-nitrofenol sodu oraz 5-nitroguajakol sodu. Takie połączenie stanowi potężną odpowiedź na niesprzyjające warunki uprawy. Aplikacja Asahi SL daje krzewom przewagę w zmaganiach z coraz to bardziej kapryśną aurą, a także stanowi polisę ubezpieczeniową na wypadek agrotechnicznej pomyłki plantatora.

Scroll to Top