Jak zmaksymalizować plony buraka cukrowego?

Burak cukrowy to roślina okopowa, dość szczególna dla gospodarki Polski i nie tylko. To bowiem druga roślina na świecie pod względem pozyskiwania cukru. Celem uprawy jest pozyskanie wysokiego plonu korzeni o możliwie najwyższej zawartości sacharozy. Burak cukrowy wykorzystywany bywa także jako pasza lub do pozyskiwania niektórych produktów chemicznych. Duże wymagania pokarmowe i silna, zwłaszcza w niektóre lata, presja agrofagów sprawia, że produkcja buraków nie należy do tanich ani łatwych. Umiejętnie stosowana biostymulacja może w kiepskich latach uratować sezon, a w bardziej sprzyjających przełożyć na rekordowe zbiory i dochody!

Wyzwania w uprawie buraka cukrowego

Plonowanie buraka cukrowego w Polsce bywa bardzo zróżnicowane. Dla przykładu, w sezonie 2023 silnie uwidoczniło się zróżnicowanie w tym względzie spowodowane odmiennym rozkładem deszczu w poszczególnych regionach Polski. W centralnym pasie, gdzie deficyt opadów w sezonie wegetacyjnym był silnie odczuwalny, plonowanie w przeliczeniu na 1 ha zawierało się najczęściej w przedziale 50-55 t. Zbiory na takim poziomie pozwoliły na zbilansowanie nakładów poniesionych na uruchomienie i poprowadzenie uprawy, przeprowadzenie zbiorów. Wypracowanie zysku okazało się jednak właściwie niemożliwe. Lepiej sytuacja prezentowała się na Śląsku, w województwach południowo-wschodnich i północnych. Tam zbierano 70-90 t/ha. Wyniki takie zadawalają, choć o rekordach mowy nie było. Stosunkowo niski był też w całym kraju poziom polaryzacji, nie przekraczał w większości przypadków progu 16,5%.

Oprócz uwarunkowań pogodowych, na produktywność kwater buraczanych wpływ mają także czynniki agrotechniczne. Wielkość plonu determinuje m.in. dobór odmian do warunków panujących w gospodarstwie, żyzność gleb i wciąż utrzymujące się stosunkowo wysokie ceny nawozów, czy presja chorób liściowych, a zwłaszcza chwościka buraka. Jej rozprzestrzenianiu sprzyja ciepła i wilgotna pogoda, która premiuje także wzrost chwastów. A zasób substancji aktywnych do ich zwalczania na plantacjach mocno stopniało w ostatnich latach.

Problemy piętrzą się, ale stawki za korzenie zachęcają do uprawy buraka cukrowego. Jest szansa na to, że powierzchnia przeznaczana pod plantację tej rośliny wzrośnie z obecnego poziomu wynoszącego ok. 265 tys. ha, nawet pomimo rozwinięcia przez istniejące w Polsce cukrownie blisko 100% mocy przerobowych oraz napływu na rynek importowanego cukru. Czy można produkować więcej bez zwiększania areału uprawy i jak to osiągnąć?

Jak zwiększyć plonowanie buraków cukrowych?

Z pomocą przychodzi firma UPL. Plantacje, na których stosuje się Asahi Max, już kilka dni po zabiegu są w lepszej kondycji w porównaniu z roślinami kontrolnymi. To bardzo ważne w kontekście realizacji nadrzędnego celu, którym jest zmaksymalizowanie plonu buraka cukrowego. Zastosowanie biostymulatora Asahi Max prowadzi nie tylko do uzyskania wyższego plonu ale także do zbioru korzeni o wyższej zawartości cukru.

Przez 5 kolejnych sezonów w Instytucie Przemysłu Cukrowniczego i wielu cukrowniach prowadzone były ścisłe doświadczenia dotyczące zastosowania biostymulatora Asahi SL w technologii uprawy buraka cukrowego. Tak długi cykl doświadczeń i obserwacji dał wyczerpującą odpowiedź na pytanie o efektywność preparatu w zróżnicowanych warunkach pogodowych, w realiach odmiennych nasileń presji agrofagów. Asahi we wszystkich testowych lokalizacjach stosowany był tak samo – dwukrotnie w terminie drugiego i trzeciego nalistnego zabiegu herbicydowego, a pozostałe zabiegi agrotechniczne prowadzone były jak w kwaterach kontrolnych.

Rezultaty doświadczeń nie pozostawiły wątpliwości. Łączny wzrost plonu korzeni wynosił zależnie od roku i plantacji, gdzie realizowane były doświadczenia od 8,7% do 11,9%. Zwiększenie uzysku cukru było jeszcze bardziej spektakularne. Wyniki doświadczeń wykazały, że dzięki biostymulacji roślin za pomocą Asahi, z korzeni uzyskano go więcej o 9,8%  (technologiczny)  i 14,3% (biologiczny).

Warto na tym etapie podkreślić, że aplikacje biostymulatora prowadzono przy okazji wykonywania innych zabiegów, które i tak znalazły się w standardowym programie ochrony plantacji. Nie spowodowały one zatem wzrostu kosztów prowadzenia uprawy wynikających ze zwiększonej liczby roboczogodzin czy dodatkowego zużycia paliwa bądź sprzętu.

Firma UPL plantatorom buraków cukrowych rekomenduje stosowanie biostymulatora Asahi Max. Jest on bardziej skoncentrowany niż Asahi SL, więc ten sam spektakularny efekt uzyskać można stosując znacznie mniejsze dawki. Dwa zabiegi w odstępie min. 7 dni w dawce 0,2 l/ha zapewnią wyższy plon, a co za tym idzie lepszy zysk.

Scroll to Top