W uprawie buraka cukrowego najistotniejsze dla kształtowania przyszłego plonu są pierwsze tygodnie po skiełkowaniu roślin. Zapewnienie siewkom warunków do optymalnego wzrostu i rozwoju wpłynie na uzyskanie wysokiego plonu o dobrej jakości. Obok niekorzystnych warunków pogodowych, szkodników i chorób czynnikiem osłabiającym wzrost buraka jest zastosowanie herbicydów. Herbicydy pomagają ograniczyć występowanie chwastów, konkurujących z burakiem o wodę, składniki pokarmowe i przestrzeń życiową, jednakże wpływają również na osłabienie, a nawet uszkadzają młode rośliny buraka.

Nawet niewielkie zahamowanie we wzroście siewek buraka cukrowego bywa przyczyną zmniejszenia plonu korzeni oraz obniżenia zawartości cukru.

Wysokie plony o dobrej jakości można uzyskać z plantacji, na których burakom zapewni się optymalne warunki od początku wegetacji. Jedynie rośliny w dobrej kondycji są w stanie wydać zadowalający plon.

Zalecenia stosowania

Podstawową technologią stosowania Asahi SLw uprawie buraka cukrowego  jest  dwukrotny  oprysk  Asahi  SL najlepiej w terminie drugiego i trzeciego nalistnego zabiegu herbicydowego.

  • Dawka: 0,6 l/ha

Na plantacjach w słabszej kondycji zaleca się wykonać trzy zabiegi, ostatni oprysk wykonując w terminie zabiegu fungicydem lub nawożenia dolistnego.

Jednokrotny oprysk Asahi SL nie zapewnia odpowiedniego efektu.

Nowoczesna formulacja Asahi SL na bazie roztworu wodnego została przystosowana do łącznego stosowania ze środkami ochrony roślin i nawozami dolistnymi.

Korzyści

Plantacje, na których zastosowano Asahi SL, już kilka dni po zabiegu są w lepszej kondycji w porównaniu z roślinami kontrolnymi. Zastosowanie biostymulatora prowadzi do uzyskania:

  • wyższego plonu,
  • wyższej zawartości cukru.

Doświadczenia

Przez 5 kolejnych sezonów w Instytucie Przemysłu Cukrowniczego i wielu cukrowniach prowadzone były ścisłe doświadczenia dotyczące zastosowania biostymulatora Asahi SL w technologii uprawy buraka cukrowego.

We wszystkich lokalizacjach stosowano ten sam układ doświadczenia – dwie kombinacje:

  • kontrola (standardowe zabiegi ochrony),
  • Asahi SL 2 × (w dawce 0,6 l/ha w terminie drugiego i trzeciego nalistnego zabiegu herbicydowego, zaś pozostałe zabiegi agrotechniczne jak w kontroli).

Pierwsze pozytywne wyniki obserwowano już we wczesnych fazach wzrostu siewek buraka. Przybierały one ciemnozielone zabarwienie, szybko tworzyły rozetę liściową. Ponadto precyzyjne pomiary masy siewek przedstawione obok na wykresie wyraźnie wskazują na większy wigor roślin traktowanych biostymulatorem Asahi SL.

Asahi burak cukrowy_1

W każdym doświadczeniu dwukrotne zastosowanie Asahi SL w terminie drugiego i trzeciego zabiegu herbicydowego prowadziło do uzyskania wyższego plonu cukru biologicznego i technologicznego.

Asahi burak cukrowy_2

Wyniki doświadczeń ścisłych znalazły potwierdzenie w doświadczeniach wdrożeniowych realizowanych przez cukrownie w latach 2004 i 2006. Doświadczenia prowadzone były każdego roku na 9 plantacjach produkcyjnych zlokalizowanych na terenie całej Polski. Doświadczenia podobnie jak badania ścisłe obejmowały kombinacje:

  • kontrola (standardowe zabiegi ochrony),
  • Asahi SL 2 × (w dawce 0,6 l/ha w terminie drugiego i trzeciego nalistnego zabiegu herbicydowego).

Asahi burak cukrowy_3

 

Kalkulacja zysków

Koszt dwukrotnego zabiegu Asahi SL wraz ze zwrotem odsetek od inwestycji zwraca się już przy przyroście plonu rzędu 11 dt/ha.

Do obliczeń przyjęto dane z 2012 r.: Asahi SL – 107 zł/l; buraki – 152 zł/t

Powrót