Zalecenia stosowania

  • Dawka: 0,5 l/ha

Optymalne terminy stosowania:

Środek stosować 1-3 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego, w odstępach co 7 dni, od fazy rozwiniętego drugiego liścia właściwego do fazy osiągnięcia połowy docelowej wielkości główki.

Powrót