Zastosowanie biostymulatora Asahi SL zabezpiecza łuszczyny rzepaku przed pryszczarkiem kapustnikiem (Dasyneura brassicae). Ta niewielka muchówka przypominająca swoim wyglądem małego komara może być przyczyną strat w plonie dochodzących nawet do 10 dt/ha. Samica składa jaja do rozwijającej się łuszczyny, a wylęgające się z nich larwy żerują na ścianie łuszczyn, powodując ich przedwczesne otwieranie się i osypywanie nasion. Szczegółowe badania wykonane przez naukowców czeskich pokazały, że łuszczyny z roślin opryskanych biostymulatorem Asahi SLzawierają więcej lignin i celulozy, przez co stają się twardsze i samica pryszczarka kapustnika nie jest w stanie przebić łuszczyny, aby złożyć do środka jaja. Dzięki zastosowaniu biostymulatora Asahi SL roślina zostaje stymulowana do samodzielnego wytwarzania mechanizmów obronnych.

asahi_rzepak_5a

Naukowcy czescy zalecają wykonanie zabiegu w dawce

Zalecenia stosowania:

  • Dawka: 0,6 l/ha

na początku kwitnienia, najlepiej łącznie z zabiegiem fungicydowym, powszechnie wykonywanym w tej fazie rozwojowej rzepaku.

Korzyści

  • wzrost odporności na uszkodzenia powodowane przez pryszczarka kapustnika
  • wzrost odporności na porażenie przez choroby grzybowe łuszczyn
  • stymulacja plonu przy niskim porażeniu przez szkodniki

Doświadczenia

Doświadczenia wykonane w Czechach w latach 2006-2011 wykazały, że na plantacji rzepaku opryskiwanej Asahi SL na początku kwitnienia porażenie łuszczyn przez pryszczarka kapustnika jest istotnie mniejsze, a plon istotnie wyższy niż na plantacji kontrolnej – nietraktowanej biostymulatorem.

Asahi rzepak_3

Asahi rzepak_4

Wpływ insektycydów i Asahi SL na poziom plonowania rzepaku, srednia z 6 lat (18 lokalizacji)

Asahi rzepak_5

Powrót