Mechanizm
skoncentrowany
na plonie!

Asahi to unikalny biostymulator oparty na trzech substancjach aktywnych z grupy nitrofenoli

para-nitrofenolan sodu – 0,3%
orto-nitrofenolan sodu – 0,2%
5-nitrogwajakolan sodu – 0,1%
Uprawy opryskane Asahi wykazują
lepszy wzrost wegetatywny i rozwój generatywny,
wyższą produkcję biomasy.
Widocznym efektem działania Asahi jest:
wzrost wielkości plonu,
poprawa parametrów jakościowych roślin rolniczych, sadowniczych i warzyw uprawianych w gruncie i pod osłonami,
zmniejsza negatywne skutki oddziaływania stresów biotycznych i abiotycznych.
Najlepszy na rynku biostymulator wzrostu plonowania
Już od 20 lat wybór #1 rolników

Działanie potwierdzone setkami skutecznych zabiegów
Efekty potwierdzone naukowo:
Większa efektywność fotosyntezy
Poprawa gospodarki wodnej
Wyższy plon lepszej jakości

Mechanizm działania

Asahi ma unikalny mechanizm działania.
Został on dogłębnie przebadany zarówno na poziomie genu, komórki, jak i całej rośliny.
Po zabiegu cząsteczki aktywne Asahi przechodzą łatwo do komórek roślinnych, gdzie są metabolizowane do komponentów naturalnie występujących w roślinie. Działanie widoczne jest na każdym poziomie organizacyjnym rośliny, zaczynając od biochemicznych i molekularnych procesów zachodzących w komórkach roślinnych, poprzez procesy fizjologiczne wpływające na poszczególne organy, aż do efektów
widocznych na poziomie całej rośliny.


Zmiany na poziomie molekularnym potwierdzone zostały dzięki obserwacji zmian w ekspresji genów
(pomiar za pomocą mikromacierzy). Wśród genów ze zmienioną ekspresją pod wpływem działania 
Asahi, większość (>90%) wykazywało podwyższoną aktywność. Geny te w roślinie odpowiadają za wzrost i rozwój roślin zarówno wegetatywny, jak i generatywny, fotosyntezę, gospodarkę hormonalną, transport
oraz odporność na czynniki stresowe.

Zabieg Asahi wspomaga roślinę w odpowiedzi na różnego rodzaju stresy abiotyczne, jak: niska temperatura, susza, nadmierne uwilgotnienie, zasolenie, obecność metali ciężkich, fitotoksyczność pestycydów i nawozów. Poprzez wzrost aktywności enzymów antyutleniających Asahi przyczynia się do obniżenia stresu oksydacyjnego powodującego starzenie się i rozpad komórek.

Zakres działania

ASAHI MAX

NOWOŚĆ 2024 ROKU

ASAHI SL​

DOSTĘPNY od 2000 ROKU

Aktualności

Najnowsze informacje dotyczące Biostymulatorów


Materiały do pobrania:

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy profesjonalni

Asahi MAX – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni

Asahi SL – Etykieta rejestracyjna
użytkownicy nieprofesjonalni


Scroll to Top