Asahi SL- strategia wspomagania roślin jagodowych

Strategia wspomagania roślin jagodowych w ochronie przed skutkami przymrozków. W związku z licznymi uszkodzeniami mrozowymi kwiatów i pąków